กิจกรรมเดือน พ.ย.๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙ พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
นกส.๕ สทพ.นทพ. โดยมี พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล
ร่วมกิจกรารมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพ ณ วัดสุวรรณวิจิตร

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล
ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายอำเภอปราสาท เป็นประธาน
ณ โรงเรียนประสาทวิมยาคาร

พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (พ) เดินทางมาตรวจเยี่ยม สทพ.นทพ.
โดยมี พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ ผอ.สทพ.นทพ. และ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕
สทพ.นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙
กิจกรรมเดือน ก.ย.๕๙

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.5 สทพ.นทพ.
พร้อมกับกำลังพลหน่วย ร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเบา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตาม
โครงการ ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะโรงเรียนบ้านตาเบา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่มียศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่มียศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.
กิจกรรมเดือน ส.ค.๕๙

เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมงานวันคล้าย
วันสถาปนาหน่วย สทพ.นทพ. ครบรอบ ๔๑ ปี โดยมี พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ.
เป็นประธาน และมี พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ ณ บก.สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย ฯ
ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และราษฎรในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอปราสาท จว.ส.ร.

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"
ณ พื้นที่สาธารณะ บ้านโคกละลม หมู่ที่ ๖ ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร.

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย
และประชาชน ในพื้นที่ ได้กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีและลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกับกำลังพลของหน่วย
ร่วมกับประชาชน ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตามโครงการ
"ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว" ไตรมาส ๔/๕๙ ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ
เทศบาลตำบกันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร.
กิจกรรมเดือน ก.ค.๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้นำกำลังพลของหน่วยดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ วันกันทราราม ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้มอบให
พ.ต. ธวัชชัย วิมลโนช ปฏิบัติหน้าที่ นกร.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นผู้แทน นำกำลังพล
ทำพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณหน้า บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
พร้อมกำลังพลของหน่วย ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
ให้กับ พระครูพิพิธวรการ เจ้าคณะอำเภอปราสาท ณ วัดป่าห้วยเสนง ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จว.ส.ร

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
พร้อมกำลังพลของหน่วย ดำเนินการมอบพันธุ์ปลาตามโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ.
แจกจ่ายให้แก่ราษฎร ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๕๙ พล.ต. นเรนทร์ สิริภูบาล รอง เสธ.นทพ.พร้อมคณะฯ
ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โดยมี พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

กิจกรรมเดือน มิ.ย.๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๙ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้มอบหมายให้ ร.ท.จักรพันธ์ ปันโน แจกจ่ายหญ้าแฝกตามแผนการแจกจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ให้กับ นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น
กิจกรรมเดือน พ.ค.๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙ นกส.๕ สทพ.นทพ. โดย พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อให้การต้อนรับ พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผบ.ทสส. และ พล.อ.อาวุโส มีน ออง ไลง์ ผบ.ทสส. เมียนมา เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นทพ.
เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๙ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน ๙๐,๐๐๐ ตัว ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ แหล่งน้ำสาธารณะบ้านขวาว หมู่ ๑๒ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.สร.
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ทำบุญตักบาตร และทำความสะอาดบริเวณวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านทำนบ ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.สร.
กิจกรรมเดือน เม.ย.๕๙
เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๕๙ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินสินค้าราคาประหยัด บก.ทท. ณ บก.ทท.
โดยมี พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ และ นกส.๕ สทพ.นทพ. โดย พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมจำหน่วยสินค้าภายในงาน
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นประธานในพิธี ณ นกส.๕ สทพ.นทพ.
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙ นกส.๕ สทพ.นทพ. จัดพิธีไหวพระขอพร และรดน้ำ ผบ.
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นประธานในพิธี ณ นกส.๕ สทพ.นทพ.
พล.ต. มานพ อินทร์แพทย์ ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการของ
นกส.๕ สทพ.นทพ. โดยมี พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ เม.ย.๕๙
พล.ต. มานพ อินทร์แพทย์ ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ รุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ และปิดการตรวจ ของ นกส.๕ สทพ.นทพ. ผลคะแนนการตรวจการปฏิบัติราชการ รวมอยู่ที่ ๙๕.๐๒ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ
กิจกรรมเดือน มี.ค.๕๙
เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๕๙ นกส.๕ สทพ.นทพ. มอบลูกสุกรพันธุ์ จำนวน ๒๔ ตัว ตามโครงการผลิต และแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้กับ นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. (ชุกที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมกับ
นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. รับการตรวจเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องการบริหารจัดการที่ดิน บก.ทท. จาก กบ.ทหาร ณ บก.นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.
เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๕๙ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ
โดยมี พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นประธานในพิธี
พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เข้าติดตามและประเมินผลสถานีผสมเทียม นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. และสถานีผสมเทียม นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๕๙
พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เข้าติดตามและประเมินผลสถานีผสมเทียม นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. และสถานีผสมเทียม นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๙
พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เข้าติดตามและประเมินผลสถานีผสมเทียม นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. และสถานีผสมเทียม นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๙
พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. ถิระ เหราบัตย์ ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข ์
ร้องเรียน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ให้โทษและอื่นๆ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๙
นกส.๕ สทพ.นทพ. สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ ให้การช่วยเหลือระงับเหตุอัคคีภัย ณ วัดสหธรรม บ.โคกจราบ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙
เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจ วิธีการจัด ปริมารงาน และกำลังพล ของ บก.ทท. ประจำปี ๒๕๕๙ จาก สปช.ทหาร
กิจกรรมเดือน ก.พ.๕๙
เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๕๙ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการมอบลูกสุกรพันธุ์ตามแผนการแจกจ่าย
ลูกสุกรพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้กับ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. จำนวน ๒๘ ตัว ณ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ.
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
รับมอบทุนการศึกษา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๕๙ จาก พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ ผอ.สทพ.นทพ. เพื่อนำไปมอบให้บุตรของ ข้าราชการของหน่วยต่อไป
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. มอบลูกสุกรพันธุ์ จำนวน ๑๔ ตัว ตามโครงการผลิตและแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้กับ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. (ชุกที่ ๑)
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ พ.อ.นำพล คงพันธ์ รอง ผอ.สทพ.นทพ. พร้อมคณะ ตรวจติดตาม และประเมิลผลกิจกรรมการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ นกส.๕ สทพ.นทพ. โดยมี พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ
กิจกรรมเดือน ม.ค.๕๙
เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๙ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร.
เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๙ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการฝึกยิงปืนประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทบทวนทักษะการใช้อาวุธประจำกาย
ณ สนามยิง ร.๒๓ พัน ๓ มทบ.๒๕
กิจกรรมเดือน ธ.ค.๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๒ ธ.ค.๕๘ พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผบ.ทสส. และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินสินค้าราคาประหยัด บก.ทท. ณ บก.ทท.
โดยมี พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. และพล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ นกส.๕ สทพ.นทพ. โดย พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ร่วมจำหน่วยสินค้าภายในงาน
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๘ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้แจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๒๘ ตัว ให้กับ นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๘ พ.ต.ธัชพล ขบวนฉลาด รอง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอปราสาท จว.ส.ร.
เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นประธาน แจกจ่ายลูกพันธุ์ปลา ตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา หมู่ ๑ บ้านไทร ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จว.ส.ร. จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ตัว
เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้มอบหมายให้ พ.ต. ธัชพล ขบวนฉลาด รอง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ดำเนินการส่งมอบลูกสุกรพันธุ์ให้กับ นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. ตามแผนการแจกจ่ายลูกสุกรประจำปีงบประมาณ ๕๙ จำนวน ๓๕ ตัว
กิจกรรมเดือน พ.ย..๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๓ พ.ย.๕๘ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารแผ่นดิน สนช. พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดธงน้ำเงิน ณ บก.ทท.
โดยมี พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผบ.ทสส. และ พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ นกส.๕ สทพ.นทพ. โดย พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมจำหน่วยสินค้าภายในงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พ.ย.๕๘ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง นกส.๕ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ นักเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสังขะ จำนวน ๒๑ คน เข้าชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นกส.๕ สทพ.นทพ. ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดเป็นรายได้ในการดำเนินชีวิตอย่าง "มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน"
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. สนับสนุนชุดหมอดิน และจัดนิทรรศการความรู้
เรื่อง การผสมเทียม การปรับปรุงพันธุ์โค การเพาะพันธุ์ปลา และ การผลิตสุกรพันธุ์ ในงานทอดกฐินสามัคคี นทพ. โดยมี พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. เป็นประธาน
ณ วัดบ้านเก้าสิบ ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ย.๕๘ พ.อ. นำพล คงพันธ์ รอง ผอ.สทพ.นทพ. และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม นกส.๕ สทพ.นทพ. โดยมี พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. และกำลังพลของหน่วยฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารกองบังคับการของ นกส.๕ สทพ.นทพ. ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.
กิจกรรมเดือน ต.ค..๕๘
พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.สทพ.นทพ.
ระหว่าง พล.ต. ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ กับ พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ โดยมี ข้าราชการ
และลูกจ้าง สทพ.นทพ. เข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ต.ค.๕๘
เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นประธาน
การแจกจ่ายลูกสุกรณ์พันธุ์ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านตะคร้อ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.
จำนวน ๒ ตัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพึ่งพาตนเอง และเพื่อเป็นทุนในโครงการอาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี
พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นประธาน ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.
พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม สทพ.นทพ.
โดยมี พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ ผอ.สทพ.นทพ. และ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕
สทพ.นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๘
เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๘ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จว.สุรินทร
กิจกรรมเดือน ก.ย..๕๘
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
และ ส.ต. จักรพงษ์ ไขมีเพชร ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงสุกร (แม่พันธุ์) ให้กับเกษตรกรเทศบาลกันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร. ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นประธาน แจกจ่ายลูกพันธุ์ปลา ตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว
ให้กับราษฎรบ้านปันรัว ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดพิธีประดับยศ
ให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย
โดยมี พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นประธาน ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.
กิจกรรมเดือน ส.ค..๕๘
เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘ พ.ต. ธัชพล ขบวนฉลาด รอง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลัพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอปราสาท จว.ส.ร.
กิจกรรมเดือน ก.ค..๕๘
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๕๘ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สทพ.นทพ. ครบรอบ ๔๐ ปี ณ บก.สทพ.นทพ.
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.5 สทพ.นทพ. พร้อมกำลังของหน่วยฯ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.5 สทพ.นทพ. พร้อมกำลังของหน่วยฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.
กิจกรรมเดือน มิ.ย.๕๘
เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมกับราษฎรภายในหน่วย
ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์ปลา จำนวน ๖๐,๐๐๐ ตัว ตามโครงการกองทัพไทย
ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว ลงแหล่งน้ำธรรมชาติ
เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
กิจกรรมเดือน พ.ค.๕๘
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ร่วมกับ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.
ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว ณ โรงเรียนบ้านตะคร้อ
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและพัฒนาภูมิทัศน์ในบริเวรวัดกันทราราม ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร. เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดกันทราราม
เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้ทำพิธีประดับยศให้กับข้าราชการของหน่วยที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย
พร้อมทั้งให้โอวาส ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.
กิจกรรมเดือน เม.ย.๕๘
เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ.ได้มอบลูกสุกรพันธุ์ จำนวน ๑๗ ตัว
ให้กับ นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. ตามแผนการแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๘ พ.ท.เสกสรรค์  ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้รับเกียรติเป็นประธาน
พิธีเปิดการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกันตวจระมวล
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๕๘ ณ นกส.๕ สทพ.นทพ.
กิจกรรมเดือน มี.ค.๕๘
เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
ให้กับราษฎรในพื้นที่ อ.ปราสาท จว.ส.ร. จำนวน ๒ เที่ยว เป็นน้ำ ๑๒,๐๐๐ ลิตร
ตามโครงการ "กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจช่วยภัยแล้ง"
เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมกับ นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.
แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้กับราษฎรในพื้นที่ อ.ปราสาท จว.ส.ร.
ตามโครงการ "กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจช่วยภัยแล้ง"
เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๕๘ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๑ นาย ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.
เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำหน่วย
เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการรับตรวจการจัดตั้งเครือข่ายนักพัฒนา
ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ รอง ผอ.กขว.นทพ. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ ซึ่งผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. มอบลูกสุกรพันธุ์ จำนวน ๑๘ ตัว ให้กับ นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ตามแผนการแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่หรือราษฎร ในพื้นที่รับผิดชอบที่สนใจ
เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. มอบโคแม่พันธุ์ จำนวน ๕ ตัว ให้กับ นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เพื่อนำไปส่งเสริมการเลี้ยงโคให้กับเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมายของ นทพ. ตามโครงการ กองทัพไทยมอบสิทธิ์แม่พันธุ์โค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
กิจกรรมเดือน ก.พ.๕๘
เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฟังธรรม
ให้กำกำลังพลของหน่วยฯ โดย พระมหาสมนึก สุเมโธ จากวัดป่าห่วยเสนง ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ
พ.อ.ดำรง สุ่มสังข์ รอง ผอ.สทพ.นทพ. หน. ชุดตรวจกิจกรรมการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
และคณะ รวมทั้งโครงการประมงหมู่บ้านของ นทพ. ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ณ นกส.๕ สทพ.นทพ.
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ ก.พ.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. รับการตรวจการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และงานโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากกรรมการตราวจสอบภายใน บก.ทท.
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ฝึกทบทวนวินัยทหาร ให้กับกำลังพล นกส.๕ สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
มอบชุดนักเรียนให้กับเด็กยากไร้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
มอบชุดนักเรียนให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านทำนบ อ.ปราสาท , โรงเรียนบ้านถนนชัย
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินโคน อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ร่วมกับราษฎรหมู่บ้านถนนชัย ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จว.ส.ร. ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
ตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๘ พ.ท. เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้มอบพันธุ์ปลาให้กับโรงเรียนบ้านถนนชัย อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
ตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว
กิจกรรมเดือน ม.ค.๕๘
เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๕๘ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
พร้อมกำลังพล นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ วัดกันทราราม ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร.
เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๘ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
พร้อมกำลังพล นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรมวันเด็กพร้อมมอบทุนการศึกษา
จำนวน ๑๓ ทุน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง อ.โคกสูง จว.ส.ก.
เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้มอบลูกสุกรพันธุ์ให้ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ.
จำนวน ๔๐ ตัว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ ตามแผนการแจกจ่าย
เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๕๘ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ร่วมออกกำลังกายร่วมกับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ของ นกส.๕ สทพ.นทพ.
ณ บริเวณ หน้า บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.
เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๘ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการเหนี่ยวนำ (CIDR) การเป็นสัด ของปศุสัตว์ (โค) เพศเมีย จำนวน ๒๐ ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตโค
ตามยุทธศาสตร์โคเนื้อของ นทพ.
กิจกรรมเดือน ธ.ค.๕๗
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๗ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นผู้นำกำลังพล กล่าวถวายราชสดุดี ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๗ นกส.๕ สทพ.นทพ. ด้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. เป็นผู้วางพานพุมถวายราชสักการะ ณ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร.
เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการนำกำลังพลเข้ารับการฝึกยิงปืน
ประจำปี ๒๕๕๗ พื่อเป็นการฝึกทบทวนในการใช้อาวุธประจำกายของกำลังพล
และสร้างความพร้อมให้กับกำลังพลในการใช้อาวุธประจำกาย ณ สนามยิงปืน จทบ.สร.
เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๗ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้เข้าร่วมโครงการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ร่วมกับทาง อ.ปราสาท จว.ส.ร.
ณ โรงเรียนบ้านทำนบ ต.กันตวจรมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร.
เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๗ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จักการอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"
ตามนโยบาย ผบ.ทสส. เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านภาษา
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกำลังพล โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติ
จากโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม นกส.๕ สทพ.นทพ.
เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๗ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ร่วมงานประกวดโคเนื้อลูกผสม นทพ. ครั้งที่ ๔ โดยมี พล.ต.ชิติสรรค์ สุขเกษตร ผอ.สทพ.นทพ. เป็นประธาน ณ นกส.๓ สทพ.นทพ.
เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๗ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมพิธี
อวยพรและรับพรปีใหม่ ๒๕๕๘ จาก พล.ต.ชิติสรรค์ สุขเกษตร ผอ.สทพ.นทพ.
พร้อมกินเลี้ยงปีใหม่ร่วมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ สทพ.นทพ.
เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ กลุ่มเกษตรกร ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จว.ส.ร.
เข้าเยี่ยมชมศูนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นกส.๕ สทพ.นทพ. จำนวน ๓๐ คน
กิจกรรมเดือน พ.ย.๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สทพ.นทพ. โดยมี พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๗ พล.ต.ชิติสรรค์ สุขเกษตร ผอ.สทพ.นทพ. และคณะ ฯ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นกส.๕ สทพ.นทพ. ในด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการส่งเสริมการผสมเทียมโค พร้อมทั้งได้ให้โอวาทกับกำลังพลของหน่วย ฯ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมี พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย ฯ ให้การต้อนรับ ณ นกส.๕ สทพ.นทพ.
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
พร้อมกำลังพล ได้เข้าร่วมโครงการ '' อำเภอยิ้มเคลื่อนที่'' ร่วมกับทาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการคืนความสุข การให้ความรู้ และการบริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านลำพุก ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พร้อมได้มอบเงินให้กับผู้ด้อยโอกาศทางสังคม
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้ทำพิธีประดับยศให้กับข้าราชการของหน่วยที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย
พร้อมทั้งให้โอวาส ณ บก.นกส.๕ สทพ.นทพ.
กิจกรรมเดือน ต.ค.๕๗
เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๕๗ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีกวนข้าว ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้าน ของชาวไทยเชื้อสายเขมรในแถบอีสานล่าง ณ วัดกันทราราม ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๕๗ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้เข้าพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ และส่งเสริมการเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมการเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เชิงพาณิชย์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๗ พ.ท.เสกสรรค์ ปาสองห้อง ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จว.สุรินทร์